Informacije za dobavljače

Standardni uvjeti nabavke i Pravila ponašanja dobavljača HeidelbergCement pogona u Hrvatskoj

TBG BETON d.o.o. i Dunav-Drava cement d.o.o,  članice HeidelbergCement grupacije, u skladu sa novim zahtjevima grupacije, prilikom nabave primjenjuju Pravila ponašanja dobavljača i Standardne uvjete nabavke.

Pravila ponašanja dobavljača predstavljaju temelj za sve ugovorne odnose i tretira radne uvjete, standard zaštite okoliša, te poslovnu etiku. 

Standardni uvjeti nabavke obuhvataju poslovne aspekte saradnje kompanija TBG BETON d.o.o. i Dunav-Drava cement d.o.o. sa dobavljačima, od plaćanja i isporuke materijala/usluga do garancije i više sile.