Separacija

Društvo Heidelberg Materials Beton Hrvatska d.o.o. posjeduje vlastitu proizvodnju agregata za beton na Separaciji u Slavonskom Šamcu.

Proizvodimo slijedeće prane agregate : 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-32mm, a sukladno normi 
EN 12620:2002+A1:2008, odnosno prema važećem certifikatu tvrtke Institut IGH d.d. Zagreb

Ostali krupniji agregati : 32-40mm i 40-100mm nisu prani, te nisu sastavni dio certifikata, no mogu poslužiti kao drenažni materijali.

Naše betonske baze su uvijek popunjene sa velikom količinom agregata, tako da u svakom trenutku u Slavoniji možemo isporučiti naručene količine betona.

Proizvodnja agregata - separacija

Operater: Mario Mandić

Heidelberg Materials Beton Hrvatska d.o.o. Zagreb Savska obala bb
35220 Slavonski Šamac
Hrvatska