Zaštita podataka

Odgovorni za procesiranje podataka na ovim stranicama:
Heidelberg Materials Beton Hrvatska d.o.o. Zagreb (dalje u tekstu „mi“)
Kojeg zastupaju:

Tomislav Šimić
Branimir Muidža

Ivana Lučića 2A/10
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 1 6607 360
Fax: +385 1 6608 540
E-Mail:  tihana.tintor@heidelbergmaterials.com 

1. Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke ukoliko ih Vi date popunjavanjem formulara za prijavu na našoj web stranici ili putem drugih sredstava, npr. putem elektronske pošte. Pored toga, prikupljamo i obrađujemo podatke koji nastaju Vašim korištenjem naše web stranice. Naši podaci će se obraditi u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR) i Zakona o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu koja je identificirana ili može da se utvrdi njen identitet. U tekstu dole detaljno smo pojasnili kako prikupljamo određene vrste podataka i po kojoj zakonskoj osnovi. Pored toga, objasnili smo i koja prava imate i koliko dugo se čuvaju Vaši podaci.

2. Obrada podataka putem kolačića i log datoteka  

Informacije o upotrebi kolačića na našoj web stranici mogu se naći na stranici Politika kolačića
U skladu sa člankom 6, stavak 1, točka 1 f) Opšte uredbe o zaštiti podataka, naša web stranica također koristiti takozvane log datoteke u kojima se sačuvaju podaci o pristupu svaki put kada se pristupi stranici. Sačuvane bilješke s podacima sadrže sljedeće detalje:

  • vašu IP adresu, datum, vrijeme, kojoj datoteci se pristupilo, status, zahtjev koji je Vaš internetski preglednik napravio prema serveru, količina prenesenih podataka i stranica s koje ste pristupili traženoj stranici (posrednik) , kao i 
  • informacije o proizvodu i verziji korištenog internetskog preglednika, Vaš operativni sistem i Vaša zemlja porijekla. 

Log datoteke se rutinski brišu nakon 14 dana. Drugim riječima, svi podaci koji su sadržani u tim datotekama bespovratno se brišu. Ovo privremeno skladištenje koristi se samo radi zaštite naših web stranica od napada i zloupotrebe. To također predstavlja naš legitimni interes za pohranu podataka. Log podatke ne koristimo ni za kakve druge svrhe.

3. Google proizvodi

Ova web stranica koristi Google Charts, YouTube i Google Analytics proizvode kompanije Google Ireland Limited, kompanije koja je osnovana i postoji po zakonima države Irske (registracijski broj: 368047) čije je sjedište na sljedećoj adresi: Gordon House, ulica Barrow, Dablin 4, Irska (“Google”). 

Ključni pokazatelji mogu se vizualizirati uz pomoć alata Google Charts, YouTube omogućava da se reproduciraju video sadržaji, a Google Analytics je servis koji nam omogućava da analiziramo ponašanje korisnika na našoj web stranici.
Internet preglednik koji koristite mora uspostaviti vezu sa Google serverom zarad ovih svrha. To daje kompaniji Google informaciju da je se našoj web stranici pristupilo preko Vaše IP adrese.

U slučaju da se na ovoj web stranici aktivira IP anonimnost, Google će skratiti IP adresu u državama članicama Evropske unije ili drugim državama potpisnicama Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru prije slanja u SAD. Samo u iznimnim slučajevima se puna IP adresa šalje Google serveru u SAD-u i krati tamo. IP anonimnost je aktivirana na ovoj web stranici. 

Google će za našu korist koristiti ove informacije radi analize upotrebe ove web stranice, da sastavi izvještaje o aktivnostima na web stranici i da nama kao rukovateljima web stranice pruži druge usluge vezane za aktivnosti na web stranici i korištenju interneta, to jest da nam pruži podršku kako bi na uniforman i dopadljiv način predstavili svoje online ponude. To predstavlja legitiman interes kako je naznačeno u Čl.6 stavak 1 f) GDPR-a. 

Nije isključeno da će Vaše podatke također obrađivati Google u SAD-u. Provedbenom odlukom komisije (EU) 2016/1250 od 12.7.2016. odobren je prijenos podatka od vršitelja ili izvršitelja u Europskoj uniji organizacijama u SAD-u koje su samo-certificirale svoje pridržavanje Načela pri Ministarstvu trgovine SAD-a i obvezala se poštovati ih. Google  LLC sa svojim sjedištem u SAD-u i svim svojim društvima u punom vlasništvu u SAD-u obavezao se poštivati ove principe kroz samo-certificiranje pri Ministarstvu trgovine SAD-a. 

Dodatne opšte informacije o zaštiti podataka na Google-u mogu se pronaći na ovom linku: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ (vanjski link na Google)

Dodatne informacije o Google Charts mogu se pronaći na ovom linku https://developers.google.com/chart/interactive/faq (vanjski link na Google), a o svrhi i obimu prikupljanja podataka i daljoj obradi i upotrebi podatak od strane Google-a pročitajte u Google-ovoj Politici privatnosti: https://www.google.com/policies/privacy (vanjski link na Google).

4. Obrada upotrebe podataka integracijom fontova 

Za prikaz tekstova i slova na našim web stranicama koristimo font.com od kompanije Monotype Imaging Holdings Inc. smještene u SAD-u (dalje u tekstu: Monotype). Ova usluga se naplaćuje i plaća se po osnovu toga koliko puta su korisnici pregledali stranicu. Za ove svrhe, takozvani Javascript je aktivan na našim web stranicama što omogućuje Monotypeu da broji koliko puta korisnik pregleda stranicu. U tom kontekstu ne obrađuju se nikakvi osobni podaci. IP adresa, sa koje dolazi zahtjev za stranicom, pohranjuje se u anonimnom obliku. 

5. Obrada osobnih podataka datih u svrhu kontaktiranja nas

Ukoliko nam date osobne podatke tako što nas kontaktirate, npr. putem elektronske pošte ili unošenjem Vaših podataka u naš kontakt obrazac, mi obrađujemo Vaše podatke u skladu sa Čl. 6 stav 1 točka b) GDPR-a u svrhu ispunjenja ugovora ili implementacije pred-ugovornih mjera što se dešava na Vaš zahtjev ili u skladu sa Čl.6 stavak 1 točka f) GDPR-a na osnovu našeg legitimnog interesa da odgovorimo na Vaš zahtjev. Vaše podatke obrađujemo isključivo radi obrade vašeg specifičnog zahtjeva. To također može uključivati i prosljeđivanje podataka povezanoj kompaniji ukoliko je to neophodno da bi se odgovorilo na Vaš zahtjev. Vaše podatke ne koristimo ni za kakve druge svrhe. Također možete iskoristiti svoja prava navedena u Poglavlju 8 ove izjave o zaštiti podataka. Zahtjeve na koje smo odgovorili ili proslijedili i za koje ne postoji više zakonska osnova da se drže pohranjeni automatski se brišu iz naših sistema nakon 2 (riječima: dva) mjeseca. Dodatne informacije o brisanju Vaših podataka također možete pronaći u Poglavlju 8 ove izjave o zaštiti podataka.

6. Enkripcija

Podaci koje unesete putem naše web stranice prenose se putem SSL enkripcije. Mi štitimo našu web stranicu i ostale sisteme tehničkim i organizacijskim mjerama protiv gubitka, uništenja, pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka od neovlaštenih osoba.

7. Kategorije primatelja osobnih podataka; prijenos u treće zemlje

Pružatelji usluga i pomoćni agenti koje koristimo vezano za ovu web stranicu, npr. poslužitelji, agencije i pružatelji IT usluga mogu imati pristup Vašim osobnim podacima. Ukoliko ovi pružatelji usluga i pomoćni agenti obrađuju podatke u naše ime, onda oni djeluju u skladu sa našim instrukcijama i ugovorom su vezani da tako rade. To također važi i za pružatelje usluga koji svoje zakonsko sjedište imaju u trećim zemljama (izvan EU ili EEZ).

8. Vaša prava

Prema Čl. 15 GDPR-a imate pravo na besplatne informacije na svoj zahtjev o tome koji su vaši osobni podaci spremljeni kod nas. Također imate pravo na ispravku netačnih podataka i onemogućavanje i brisanje Vaših osobnih podataka u skladu s Čl. 16, 17 i 18 GDPR-a.

Prema uvjetima navedenim u Čl. 20 GDPR-a, također imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja.

Pored toga, imate pravo prema Čl. 21 para. 1 GDPR-a da se protivite obradi Vaših osobnih podataka na osnovu Čl. 6 stav. 1 toč. 1 (e) ili (f) GDPR-a uključujući izradu profila, a iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije. Ispoštovat ćemo Vaša gore navedena prava, sve dok postoje zakonski zahtjevi za njihovim ispunjenjem. Ukoliko se osobni podaci obrađuju za svrhe direktnog marketinga, imate pravo, u skladu sa Čl.21 stavak 2 GDPR-a, da u bilo koje vrijeme uložite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za takve reklamne svrhe, uključujući i izradi profila u mjeri koja je povezana sa takvim direktnim marketingom.

Molimo Vas da sve zahtjeve koji se odnose na Vaše osobne podatke pošaljete na kontakte navedene na početku ove politike privatnosti ili na kontakte navedene u impresumu ove web stranice.

Svaki ispitanik ima pravo podnijeti žalbu kod nadzornog tijela vezano za navodno kršenje. 

9. Trajanje čuvanja podataka i rutinsko brisanje 

Osim ukoliko nismo drugačije naglasili u gornjem tekstu, lične podatke obrađujemo i skladištimo samo na period koji je neophodan za svrhe obrade ili onoliko dugo koliko se od nas zahtjeva zakonom da obradimo i/ili skladištimo takve podatke.

Ukoliko svrha obrade više nije primjenjiva ili ukoliko primjenjivi zakonski limit istekne, mi ćemo rutinski obrisati podatke ili ograničiti obradu podataka u skladu sa važećim zakonima.


© Heidelberg Materials Beton Hrvatska d.o.o. Zagreb. Sva prava pridržana.