Usluga transporta betona

Uslugu transporta vršimo na vrhunskoj razini, kako s našim tako i s unajmljenim vozilima.

Sve Vaše narudžbe zaprima centralni dispečer, koji rješava transport betona s Vama najbliže betonske baze.

Svako vozilo satelitskom navigacijom je povezano s računalom centralnog dispečera. Na taj način u svakom trenutku imamo informaciju o trenutnoj lokaciji pojedinog vozila, što je od iznimnog značaja za organizaciju transporta betona.