EcoBeton Sulfo

   

EcoBeton Sulfo - smanjenje CO2

  

    

EcoBeton Sulfo je beton sa smanjenjem CO₂ emisija do 60% u odnosu na CEM I. 

Primjenjuje se u svim sredinama, suha, vlažna, izmjenično vlažna sredina.

Betoni unutar građevina, betoni u dugotrajnom dodiru sa vodom i betoni u naizmjeničnom dodiru s vodom.

Betoni izloženi prskanju s kloridima, dijelovi mostova, prometnice, parkirališta.

Betoni izloženi vrlo agresivnim kemijskim sredinama. 

Za proizvodnju EcoBetona Sulfo koristimo cement CEM III/B 32,5 N SR-LH

Osnovne karakteristike Svojstva performansi betona
Klase čvrstoće na pritisak C35/45
Klasa ekspozicije XC4, XD3, XA3, XS1
Konzistencija S4
Maksimalna veličina zrna agregata Dmax  16, 32
Sadržaj klorida Cl  0,20