EcoBeton Plus

  

EcoBeton Plus CO2 smanjenje

  

   

EcoBeton Plus je beton sa smanjenjem CO₂ emisija do 35% u odnosu na CEM I. 

Primjenjuje se u svim sredinama, suha, vlažna, izmjenično vlažna sredina. 

Betoni unutar građevina, betoni u dugotrajnom dodiru sa vodom i betoni u naizmjeničnom dodiru s vodom.

Betoni izloženi otpadnim industrijskim vodama koje sadrže kloride.

Za proizvodnju EcoBbetona Plus koristimo cement CEM III/A 42,5 N.
 

Osnovne karakteristike Svojstva performansi betona
Klase čvrstoće na pritisak C25/30, C30/37, C35/45
Klasa ekspozicije XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1
Konzistencija S4
Maksimalna veličina zrna agregata Dmax  16, 32
Sadržaj klorida Cl  0,20