Heidelberg Materials Cement Hrvatska kontakti

Sjedište HM Cement HR

Heidelberg Materials Cement Hrvatska d.o.o. Zagreb Ivana Lučića 2a/10 kat
10000 Zagreb
Hrvatska

Duško Čuček

Direktor - Heidelberg Materials Cement Hrvatska

Heidelberg Materials Cement Hrvatska d.o.o. Zagreb Ivana Lučića 2a/10 kat
10000 Zagreb
Hrvatska

Ozren Štignjedec

Referent za marketing, prodaju, ispitivanje tržišta i naplatu potraživanja

Heidelberg Materials Cement Hrvatska d.o.o. Zagreb Ivana Lučića 2a/10 kat
10000 Zagreb
Hrvatska

Tajana Krsnik

Administrator na poslovima prodaje i otpreme cementa

Heidelberg Materials Cement Hrvatska d.o.o. Zagreb Ivana Lučića 2a/10 kat
10000 Zagreb
Hrvatska